Akcja w trakcie

public final enum ActionInProgress
extends Enum< ActionInProgress >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.ActionInProgress >
com.android.tradefed.result.ActionInProgress


Ogólna akcja w toku. Używane, aby nadać błędom większy kontekst.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

ActionInProgress FREE_RESOURCES

ActionInProgress SETUP

ActionInProgress TEAR_DOWN

ActionInProgress TEST

ActionInProgress UNSET

Metody publiczne

static ActionInProgress valueOf (String name)
static final ActionInProgress[] values ()

Wartości wyliczeniowe

FETCHING_ARTIFACTS

public static final ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

DARMOWE_ZASOBY

public static final ActionInProgress FREE_RESOURCES

ORGANIZOWAĆ COŚ

public static final ActionInProgress SETUP

ZBURZYĆ

public static final ActionInProgress TEAR_DOWN

TEST

public static final ActionInProgress TEST

NIEOPRAWNY

public static final ActionInProgress UNSET

Metody publiczne

wartość

public static ActionInProgress valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ActionInProgress

wartości

public static final ActionInProgress[] values ()

Zwroty
ActionInProgress[]