DefaultRemoteAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

Obiekt Java.lang.Object
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


Rozszerzenie ddmlib RemoteAndroidTestRunner w celu ustawienia wartości domyślnych dla przypadków użycia Tradefed.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

Metody publiczne

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

Konstruktorzy publiczni

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

Parametry
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

Metody publiczne

utwórzParsera

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

Parametry
runName String

listeners

Zwroty
IInstrumentationResultParser