Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TestErrorIdentifier

public final enum TestErrorIdentifier
extends Enum< TestErrorIdentifier > implements ErrorIdentifier

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.error.TestErrorIdentifier >
com.android.tradefed.result.error.TestErrorIdentifier


Identyfikator błędu z testów i biegaczy testów.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

TestErrorIdentifier HOST_COMMAND_FAILED

TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier MODIFIED_FOLDABLE_STATE

TestErrorIdentifier MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

TestErrorIdentifier MODULE_DID_NOT_EXECUTE

TestErrorIdentifier OUTPUT_PARSER_ERROR

TestErrorIdentifier TEST_ABORTED

TestErrorIdentifier TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

TestErrorIdentifier TEST_BINARY_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier TEST_PHASE_TIMED_OUT

TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

Metody publiczne

long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

TestRecordProto.FailureStatus status ()

Stan niepowodzenia skojarzony z identyfikatorem, ten stan ma być wyrównany z FailureDescription.

static TestErrorIdentifier valueOf (String name)
static final TestErrorIdentifier[] values ()

Wartości wyliczeniowe

HOST_COMMAND_FAILED

public static final TestErrorIdentifier HOST_COMMAND_FAILED

INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

public static final TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_NULL_METHOD

INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier INSTRUMENTATION_TIMED_OUT

MODIFIED_FOLDABLE_STATE

public static final TestErrorIdentifier MODIFIED_FOLDABLE_STATE

MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

public static final TestErrorIdentifier MODULE_CHANGED_SYSTEM_STATUS

MODULE_DID_NOT_EXECUTE

public static final TestErrorIdentifier MODULE_DID_NOT_EXECUTE

OUTPUT_PARSER_ERROR

public static final TestErrorIdentifier OUTPUT_PARSER_ERROR

TEST_ABORTED

public static final TestErrorIdentifier TEST_ABORTED

TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

public static final TestErrorIdentifier TEST_BINARY_EXIT_CODE_ERROR

TEST_BINARY_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier TEST_BINARY_TIMED_OUT

TEST_PHASE_TIMED_OUT

public static final TestErrorIdentifier TEST_PHASE_TIMED_OUT

UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

public static final TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_BEHAVIOR

UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

public static final TestErrorIdentifier UNEXPECTED_MOBLY_CONFIG

Metody publiczne

kod

public long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

Zwroty
long

status

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

Stan niepowodzenia skojarzony z identyfikatorem, ten stan ma być wyrównany z FailureDescription.

Zwroty
TestRecordProto.FailureStatus

wartość

public static TestErrorIdentifier valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TestErrorIdentifier

wartości

public static final TestErrorIdentifier[] values ()

Zwroty
TestErrorIdentifier[]