จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ProtoResultParser.TestLevel

public static final enum ProtoResultParser.TestLevel
extends Enum<ProtoResultParser.TestLevel>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel>
     ↳ com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultParser.TestLevel


Enumeration representing the current level of the proto being processed.

Summary

Enum values

ProtoResultParser.TestLevel  INVOCATION

 

ProtoResultParser.TestLevel  MODULE

 

ProtoResultParser.TestLevel  TEST_CASE

 

ProtoResultParser.TestLevel  TEST_RUN

 

Public methods

static ProtoResultParser.TestLevel valueOf(String name)
static final TestLevel[] values()

Enum values

INVOCATION

public static final ProtoResultParser.TestLevel INVOCATION

MODULE

public static final ProtoResultParser.TestLevel MODULE

TEST_CASE

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_CASE

TEST_RUN

public static final ProtoResultParser.TestLevel TEST_RUN

Public methods

valueOf

public static ProtoResultParser.TestLevel valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
ProtoResultParser.TestLevel

values

public static final TestLevel[] values ()

Returns
TestLevel[]