Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IFormatterGenerator

public interface IFormatterGenerator

com.android.tradefed.result.suite.IFormatterGenerator


Interfejs opisujący formater dla SuiteResultHolder .

streszczenie

Metody publiczne

abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, boolean shallow)

Odwrotna operacja writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File) która pobiera katalog wyników i tworzy z niego SuiteResultHolder .

abstract File writeResults ( SuiteResultHolder holder, File resultDir)

Zapisz wyniki w określonym formacie.

Metody publiczne

parseResults

public abstract SuiteResultHolder parseResults (File resultDir, 
        boolean shallow)

Odwrotna operacja writeResults(com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultHolder, File) która pobiera katalog wynikowy i tworzy z niego SuiteResultHolder .

Parametry
resultDir File : katalog, w którym można znaleźć wyniki.

shallow boolean : ładuj tylko informacje najwyższego poziomu SuiteResultHolder .

Zwroty
SuiteResultHolder SuiteResultHolder zawierający reprezentację wyników. Lub zerowy, jeśli coś pójdzie nie tak.

writeResults

public abstract File writeResults (SuiteResultHolder holder, 
        File resultDir)

Zapisz wyniki w określonym formacie.

Parametry
holder SuiteResultHolder : wyniki przechowywane w SuiteResultHolder .

resultDir File : katalog, w którym powinny być przechowywane wyniki.

Zwroty
File ERROR(/File) zawierający wyniki w sformatowany sposób.