Ponów Statystyki

public class RetryStatistics
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


Struktura przechowująca statystyki dla sesji ponawiania próby jednego IRemoteTest . Nie wszystkie pola mogą być wypełnione w zależności od RetryStrategy .

Streszczenie

Pola

public mAttemptIsolationCost

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

Konstruktory publiczne

RetryStatistics ()

Metody publiczne

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

Metoda pomocnika do agregowania statystyk kilku ponownych prób.

static long isolationCostPerAttempt (int attempt, stats) isolationCostPerAttempt (int attempt, stats)

Pola

mPróbaIzolacjiKoszt

public  mAttemptIsolationCost

mRetryBłąd

public long mRetryFailure

mRetrySuccess

public long mRetrySuccess

mRetryTime

public long mRetryTime

Konstruktory publiczne

Ponów Statystyki

public RetryStatistics ()

Metody publiczne

zagregowaneStatystyki

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

Metoda pomocnika do agregowania statystyk kilku ponownych prób.

Parametry
stats

Zwroty
RetryStatistics

koszt izolacji za próbę

public static long isolationCostPerAttempt (int attempt, 
                 stats)

Parametry
attempt int

stats

Zwroty
long