จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Object
. com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener


ต้นขั้ว IScheduledInvocationListener ที่ไม่ทำอะไรเลย

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

StubScheduledInvocationListener ()

วิธีการสาธารณะ

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

โทรกลับเมื่อการเรียกทั้งหมดเสร็จสิ้น รวมถึง ITestInvocationListener.invocationEnded(long) ทั้งหมด

ผู้สร้างสาธารณะ

StubScheduledInvocationListener

public StubScheduledInvocationListener ()

วิธีการสาธารณะ

การร้องขอเสร็จสมบูรณ์

public void invocationComplete (IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

โทรกลับเมื่อการเรียกทั้งหมดเสร็จสิ้น รวมถึง ITestInvocationListener.invocationEnded(long) ทั้งหมด