Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kontroler linii bazowej urządzenia

public class DeviceBaselineChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceBaselineChecker


Ustaw podstawowe ustawienia urządzenia przed każdym modułem.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBaselineChecker ()

Metody publiczne

static String getSetFailMessage ()
static String getSetSuccessMessage ()
StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler linii bazowej urządzenia

public DeviceBaselineChecker ()

Metody publiczne

GetSetFailMessage

public static String getSetFailMessage ()

Zwroty
String

GetSetSuccessMessage

public static String getSetSuccessMessage ()

Zwroty
String

Kontrola przedwykonawcza

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli sprawdzenie jest tutaj pożądane. Implementacja musi zwracać wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzanie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie powiodło się.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzanie stanu systemu po wykonaniu modułu, a ta metoda może być używana do buforowania określonego stanu systemu przed wykonaniem modułu.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają być uruchamiane kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException