DeviceStorageStatusChecker

public class DeviceStorageStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceStorageStatusChecker


Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczającą ilość miejsca na dysku dla danych partycji.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceStorageStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed uruchomieniem modułu testowego.

Konstruktory publiczne

DeviceStorageStatusChecker

public DeviceStorageStatusChecker ()

Metody publiczne

kontrola przed wykonaniem

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed uruchomieniem modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwrócić wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzanie stanu zakończyło się powodzeniem, czy niepowodzeniem.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie stanu systemu po wykonaniu modułu, a ta metoda może być używana w celu buforowania określonego stanu systemu przed wykonaniem modułu.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException