EnforcedSeLinuxChecker

public class EnforcedSeLinuxChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.EnforcedSeLinuxChecker


Narzędzie do sprawdzania statusu, które zapewnia status Selinux.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

EnforcedSeLinuxChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

EnforcedSeLinuxChecker

public EnforcedSeLinuxChecker ()

Metody publiczne

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwrócić wartość boolean aby wskazać, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice na którym mają być wykonywane testy.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException