Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kontroler stanu serwera systemowego

public class SystemServerStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.SystemServerStatusChecker


Sprawdź, czy pid serwera system_server zmienił się przed i po uruchomieniu modułu. Nowy pid oznaczałby, że podczas uruchamiania modułu nastąpiło ponowne uruchomienie środowiska wykonawczego.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SystemServerStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego.

Metody chronione

long getCurrentTime ()

Zwraca aktualny czas.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler stanu serwera systemowego

public SystemServerStatusChecker ()

Metody publiczne

kontrola postwykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli sprawdzenie jest tutaj pożądane. Implementacja musi zwracać wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają być uruchamiane kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Kontrola przedwykonawcza

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu przed wykonaniem modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli sprawdzenie jest tutaj pożądane. Implementacja musi zwracać wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Zdecydowanie zaleca się sprawdzanie stanu systemu po wykonaniu modułu, a ta metoda może być używana do buforowania określonego stanu systemu przed wykonaniem modułu.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają być uruchamiane kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

pobierzCurrentTime

protected long getCurrentTime ()

Zwraca aktualny czas.

Zwroty
long