Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ZablokujUstawieniaBaselineSetter

public class LockSettingsBaselineSetter
extends DeviceBaselineSetter

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.DeviceBaselineSetter
com.android.tradefed.suite.checker.baseline.LockSettingsBaselineSetter


Setter do usuwania ustawień blokady ekranu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, String name)

Metody publiczne

boolean setBaseline ( ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej urządzenia.

Konstruktorzy publiczni

ZablokujUstawieniaBaselineSetter

public LockSettingsBaselineSetter (JSONObject object, 
                String name)

Parametry
object JSONObject

name String

Rzuty
JSONException

Metody publiczne

setBaseline

public boolean setBaseline (ITestDevice mDevice)

Ustawia ustawienie linii bazowej urządzenia.

Parametry
mDevice ITestDevice

Zwroty
boolean

Rzuty
DeviceNotAvailableException