จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DeviceBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


ITargetPreparer ที่แทรกข้อมูลเมตา DeviceBuildDescriptor ลงใน IBuildInfo

มีไว้สำหรับใช้สำหรับประเภทบิลด์ "ที่ยังไม่ได้รวมกลุ่ม" ที่ต้องการให้ผู้รายงานการทดสอบใช้ข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการทดสอบแพลตฟอร์มอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceBuildInfoInjector ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInfo)

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation

ขว้าง
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError