จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ILabPreparer

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


ส่วนต่อประสานเครื่องหมายสำหรับผู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ

ดู ITargetPreparer สำหรับคำอธิบายว่าอินเทอร์เฟซเหล่านี้มีจุดประสงค์อะไร