ModułOemTargetPreparer.ModuleInfo

public static class ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer.ModuleInfo


Prosta klasa struktury do przechowywania informacji o module

Streszczenie

Pola

public final boolean isApk

public final String packageName

public final String versionCode

Konstruktorzy publiczni

ModuleInfo (String packageName, String versionCode, boolean isApk)

Pola

jestApka

public final boolean isApk

Nazwa pakietu

public final String packageName

WersjaKod

public final String versionCode

Konstruktorzy publiczni

Informacje o module

public ModuleInfo (String packageName, 
        String versionCode, 
        boolean isApk)

Parametry
packageName String

versionCode String

isApk boolean