ModuleOemTargetPreparer

public class ModuleOemTargetPreparer
extends InstallApexModuleTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller
com.android.tradefed.targetprep.InstallApexModuleTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer


ملخص

المقاولين العامة

ModuleOemTargetPreparer ()

الأساليب العامة

void setUp ( TestInformation testInfo)

قم بإجراء الإعداد المستهدف للاختبار، ودفع الوحدات لتحل محل وحدات التحميل المسبق

المقاولين العامة

ModuleOemTargetPreparer

public ModuleOemTargetPreparer ()

الأساليب العامة

يثبت

public void setUp (TestInformation testInfo)

قم بإجراء الإعداد المستهدف للاختبار، ودفع الوحدات لتحل محل وحدات التحميل المسبق

حدود
testInfo TestInformation : TestInformation الخاصة بالاستدعاء.

رميات
TargetSetupError إذا حدث خطأ فادح في إعداد البيئة
BuildError في حالة حدوث خطأ بسبب إعداد البناء
DeviceNotAvailableException إذا أصبح الجهاز لا يستجيب