จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ModulePusher.ModulePushError

public static class ModulePusher.ModulePushError
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.ModulePusher.ModulePushError


เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงระหว่างการพุชโมดูล Mainline

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ModulePushError (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)
ModulePushError (String message, ErrorIdentifier errorId)

ผู้สร้างสาธารณะ

โมดูลPushError

public ModulePushError (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

พารามิเตอร์
message String

cause Throwable

errorId ErrorIdentifier

โมดูลPushError

public ModulePushError (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

พารามิเตอร์
message String

errorId ErrorIdentifier