ModulePusher.ModulePushError

public static class ModulePusher.ModulePushError
extends HarnessException

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.targetprep.ModulePusher.ModulePushError


Błąd krytyczny podczas wypychania modułu Mainline.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ModulePushError (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)
ModulePushError (String message, ErrorIdentifier errorId)

Konstruktorzy publiczni

Błąd modułuPush

public ModulePushError (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Parametry
message String

cause Throwable

errorId ErrorIdentifier

Błąd modułuPush

public ModulePushError (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Parametry
message String

errorId ErrorIdentifier