UsuńSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer do usuwania apk z partycji systemowej przed uruchomieniem testu. Należy pamiętać, że urządzenie jest uruchamiane ponownie przed faktycznym wykonaniem testu, więc partycja systemowa pozostaje tylko do odczytu podczas uruchamiania testu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RemoveSystemAppPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)

Konstruktory publiczne

UsuńSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError