ITargetPreparer

public interface ITargetPreparer
implements IDisableable

com.android.tradefed.targetprep.ITargetPreparer


Przygotowuje środowisko testowe do uruchomienia testu.

Na przykład instaluje oprogramowanie, poprawia ustawienia środowiska do testowania, uruchamia cele itp.

Należy pamiętać, że w konfiguracji można określić wiele ITargetPreparer . Zaleca się, aby każdy program ITargetPreparer wyraźnie dokumentował oczekiwane środowisko przed i po konfiguracji. np. ITargetPreparer, który konfiguruje urządzenie do testowania, musi zostać uruchomiony po ITargetPreparer, który instaluje oprogramowanie.

Streszczenie

Metody publiczne

default void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Ta metoda jest przestarzała. Zamiast tego użyj setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation)

default void setUp ( TestInformation testInformation)

Wykonaj konfigurację docelową do testów.

default void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Po testowaniu wykonaj czyszczenie/zniszczenie obiektu docelowego.

default void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Ta metoda jest przestarzała. Zamiast tego użyj tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable)

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Ta metoda jest przestarzała.
Zamiast tego użyj setUp(com.android.tradefed.invoker.TestInformation)

Wykonaj konfigurację docelową do testów.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do przygotowania.

buildInfo IBuildInfo : dane o testowanej kompilacji.

Rzuca
TargetSetupError jeśli wystąpił błąd krytyczny podczas konfigurowania środowiska
BuildError Jeśli wystąpi błąd związany z BuildInfo
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Wykonaj konfigurację docelową do testów.

Parametry
testInformation TestInformation : TestInformation wywołania.

Rzuca
TargetSetupError jeśli wystąpił błąd krytyczny podczas konfigurowania środowiska
BuildError Jeśli wystąpi błąd związany z przygotowywaniem kompilacji
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
        Throwable e)

Po testowaniu wykonaj czyszczenie/zniszczenie obiektu docelowego.

Parametry
testInformation TestInformation : TestInformation wywołania.

e Throwable : jeśli wywołanie zakończyło się wyjątkiem, będzie to wyjątek przechwycony na poziomie wywołania. W przeciwnym razie będzie null .

Rzuca
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać

zburzyć

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Ta metoda jest przestarzała.
Zamiast tego użyj tearDown(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, Throwable)

Po testowaniu wykonaj czyszczenie/zniszczenie obiektu docelowego.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do przygotowania.

buildInfo IBuildInfo : dane o testowanej kompilacji.

e Throwable : jeśli wywołanie zakończyło się wyjątkiem, będzie to wyjątek przechwycony na poziomie wywołania. W przeciwnym razie będzie null .

Rzuca
DeviceNotAvailableException jeśli urządzenie przestało odpowiadać