TemperaturaTłaczenieWaiter

public class TemperatureThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TemperatureThrottlingWaiter


ITargetPreparer , który czeka, aż temperatura urządzenia spadnie do docelowej

Streszczenie

Pola

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

Konstruktorzy publiczni

TemperatureThrottlingWaiter ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Metody chronione

int getDeviceTemperature ( ITestDevice device)
IRunUtil getRunUtil ()

Pola

DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_COMMAND_NAME

DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

Konstruktorzy publiczni

TemperaturaTłaczenieWaiter

public TemperatureThrottlingWaiter ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

pobierz temperaturę urządzenia

protected int getDeviceTemperature (ITestDevice device)

Zwroty
int

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Zwroty
IRunUtil