จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

CompanionRunCommandTargetPreparer

public class CompanionRunCommandTargetPreparer
extends RunCommandTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunCommandTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionRunCommandTargetPreparer


ITargetPreparer ที่รันคำสั่งที่ระบุบนอุปกรณ์คู่หูที่จัดสรรไว้

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

CompanionRunCommandTargetPreparer ()

วิธีการป้องกัน

ITestDevice getDevice ( TestInformation testInfo)

ส่งคืนอุปกรณ์เพื่อใช้ผู้จัดเตรียม

ผู้สร้างสาธารณะ

CompanionRunCommandTargetPreparer

public CompanionRunCommandTargetPreparer ()

วิธีการป้องกัน

getDevice

protected ITestDevice getDevice (TestInformation testInfo)

ส่งคืนอุปกรณ์เพื่อใช้ผู้จัดเตรียม

คืนสินค้า
ITestDevice อุปกรณ์ที่จะใช้เตรียมการ

ขว้าง
TargetSetupError