ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


Klasa wyjątku do zgłaszania błędu, który wystąpił podczas wykonywania polecenia powłoki ADB.