DeviceBatteryLevelChecker

public class DeviceBatteryLevelChecker
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.DeviceBatteryLevelChecker


IRemoteTest , który sprawdza minimalny poziom naładowania baterii i czeka, aż bateria osiągnie drugi próg ładowania, jeśli minimalny poziom naładowania nie jest obecny.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DeviceBatteryLevelChecker ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Metody chronione

void setResumeLevel (int level)

Konstruktory publiczne

DeviceBatteryLevelChecker

public DeviceBatteryLevelChecker ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

ustaw poziom wznowienia

protected void setResumeLevel (int level)

Parametry
level int