DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData
extends ExternalResource

Obiekt Java.lang.Object
org.junit.rules.ExternalResource
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData


Implementacja ExternalResource i TestRule . Ta reguła umożliwia rejestrowanie logów podczas przypadku testowego (wewnątrz @Test). Gwarantuje to, że lista logów zostanie wyczyszczona pomiędzy testami, dzięki czemu będzie można ponownie wykorzystać ten sam obiekt reguły.

Example:
 @Rule
 public TestLogData logs = new TestLogData();

 @Test
 public void testFoo() {
   logs.addTestLog("logcat", LogDataType.LOGCAT, new FileInputStreamSource(logcatFile));
 }

 @Test
 public void testFoo2() {
   logs.addTestLog("logcat2", LogDataType.LOGCAT, new FileInputStreamSource(logcatFile2));
 }
 

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestLogData ()

Metody publiczne

final void addTestLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)
Statement apply (Statement base, Description description)

Konstruktorzy publiczni

Dane dziennika testowego

public TestLogData ()

Metody publiczne

dodaj dziennik testowy

public final void addTestLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Parametry
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource

stosować

public Statement apply (Statement base, 
        Description description)

Parametry
base Statement

description Description

Zwroty
Statement