Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData
extends ExternalResource

java.lang.Object
org.junit.rules.Zasoby zewnętrzne
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData


Implementacja ExternalResource i TestRule . Ta reguła pozwala na logowanie logów podczas przypadku testowego (wewnątrz @Test). Gwarantuje, że lista dzienników jest czyszczona między testami, dzięki czemu można ponownie użyć tego samego obiektu reguły.

Example:
 @Rule
 public TestLogData logs = new TestLogData();

 @Test
 public void testFoo() {
   logs.addTestLog("logcat", LogDataType.LOGCAT, new FileInputStreamSource(logcatFile));
 }

 @Test
 public void testFoo2() {
   logs.addTestLog("logcat2", LogDataType.LOGCAT, new FileInputStreamSource(logcatFile2));
 }
 

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestLogData ()

Metody publiczne

final void addTestLog (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)
Statement apply (Statement base, Description description)

Konstruktorzy publiczni

Testuj dane dziennika

public TestLogData ()

Metody publiczne

addTestLog

public final void addTestLog (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Parametry
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource

stosować

public Statement apply (Statement base, 
        Description description)

Parametry
base Statement

description Description

Zwroty
Statement