Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

DynamicFileStubTest

public class DynamicFileStubTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DynamicFileStubTest


Jest to test dotyczący handlu, który pozwala przetestować, czy dane dotyczące handlu mogą poprawnie rozwiązać plik dynamiczny.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DynamicFileStubTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

DynamicFileStubTest

public DynamicFileStubTest ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException