Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

GtestListTestParser

public class GTestListTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.GTestListTestParser


Parser wyników dla trybu pracy próbnej gtest z parametrem „--gtest_list_tests”.

Streszczenie

Pola

protected mTests

Konstruktorzy publiczni

GTestListTestParser (String testRunName, ITestInvocationListener listener)

Tworzy GTestListTestParser dla jednego odbiornika.

Metody publiczne

void done ()

boolean getPrependFileName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

void setPrependFileName (boolean prepend)

Pola

mTesty

protected  mTests

Konstruktorzy publiczni

GtestListTestParser

public GTestListTestParser (String testRunName, 
                ITestInvocationListener listener)

Tworzy GTestListTestParser dla jednego odbiornika.

Parametry
testRunName String : nazwa uruchomienia testu, która ma zostać przekazana do ITestLifeCycleReceiver.testRunStarted(String, int)

listener ITestInvocationListener : informowany o wynikach testów w trakcie ich wykonywania

Metody publiczne

Gotowe

public void done ()

pobierzPrependFileName

public boolean getPrependFileName ()

Zwroty
boolean

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

Parametry
lines String

setPrependNazwaPliku

public void setPrependFileName (boolean prepend)

Parametry
prepend boolean