จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IInvocationContextReceiver

public interface IInvocationContextReceiver

com.android.tradefed.testtype.IInvocationContextReceiver


การทดสอบที่ต้องการการอ้างอิงถึงบริบทของการเรียกใช้

ควรใช้เมื่อการทดสอบจำเป็นต้องทราบรายละเอียดของการเรียกใช้โดยไม่ต้องอ้างอิงถึง IBuildInfo การทดสอบส่วนใหญ่ไม่ควรมีการพึ่งพา build-under-test และควรใช้ ITargetPreparer เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมการทดสอบ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

วิธีการสาธารณะ

setInvocationContext

public abstract void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

พารามิเตอร์
invocationContext IInvocationContext