INativeDeviceTest

public interface INativeDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.INativeDeviceTest


Interfejs dla obiektu, który potrzebuje odniesienia do INativeDevice .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract INativeDevice getDevice ()

Oddaj urządzenie do testu.

abstract void setDevice ( INativeDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Metody publiczne

pobierz urządzenie

public abstract INativeDevice getDevice ()

Oddaj urządzenie do testu.

Zwroty
INativeDevice INativeDevice

ustaw urządzenie

public abstract void setDevice (INativeDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Parametry
device INativeDevice : INativeDevice do użycia