ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


গ্রহণ করার জন্য ইন্টারফেস TestInformation কিছু শ্রেণীর জন্য। এই ইন্টারফেসের জন্য প্রয়োজন হয় না IRemoteTest যেহেতু তারা ইতিমধ্যে ব্যবহার করতে পারেন IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener)

সারসংক্ষেপ

পাবলিক পদ্ধতি

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

পাবলিক পদ্ধতি

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

ফেরত দেয়
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

পরামিতি
testInformation TestInformation