Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MetricTestCase.LogHolder

public static class MetricTestCase.LogHolder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.MetricTestCase.LogHolder


Struktura do przechowywania pliku dziennika do zgłoszenia.

Streszczenie

Pola

public final String mDataName

public final InputStreamSource mDataStream

public final LogDataType mDataType

Konstruktorzy publiczni

LogHolder (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

Pola

mDataName

public final String mDataName

mDataStream

public final InputStreamSource mDataStream

mDataType

public final LogDataType mDataType

Konstruktorzy publiczni

LogHolder

public LogHolder (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

Parametry
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource