NoisyDryRunTest

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Uruchom hałaśliwy przebieg próbny na pliku poleceń.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Konstruktory publiczne

NoisyDryRunTest

public NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

testSandboxCommand

public void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Parametry
args String

Rzuty
ConfigurationException