Test NoisyDryRun

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Uruchom hałaśliwy przebieg próbny w pliku poleceń.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Konstruktorzy publiczni

Test NoisyDryRun

public NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException

testuj polecenie Sandbox

public void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Parametry
args String

Rzuca
ConfigurationException