Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

PokryciePomiarSpedytor

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.host.PokrycieMeasurementForwarder


Test zastępczy, który przekazuje pomiary pokrycia od dostawcy kompilacji do rejestratora.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CoverageMeasurementForwarder ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

PokryciePomiarSpedytor

public CoverageMeasurementForwarder ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów