Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Przed KlasąZInformacją

public abstract @interface BeforeClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.BeforeClassWithInfo


Podobne gwarancje jak BeforeClass , ale metoda z adnotacją musi wymagać parametru TestInformation . Działa przed metodami beforeClass.

Użycie TestInformation#properties() może pomóc w przekazywaniu informacji między kontekstem statycznym i niestatycznym.

Przykład:

@BeforeClassWithInfo public static void beforeClassWithInfo(TestInformation testInfo) { attachNotNull(urządzenie); }

Zobacz też: