Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public class MoblyYamlResultControllerInfoHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler


Mobilny program obsługi elementu „Informacje o kontrolerze” wyniku yaml.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo