จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

public static class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary


สรุป

คลาสที่ซ้อนกัน

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

วิธีการสาธารณะ

static MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder builder ()
int getExecuted ()
int getSkipped ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

รับประเภทของผลลัพธ์ mobly yaml

วิธีการสาธารณะ

ช่างก่อสร้าง

public static MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder builder ()

คืนสินค้า
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

getExecuted

public int getExecuted ()

คืนสินค้า
int

รับข้าม

public int getSkipped ()

คืนสินค้า
int

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

รับประเภทของผลลัพธ์ mobly yaml

คืนสินค้า
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type