RustBinaryTest

public class RustBinaryTest
extends RustTestBase implements IDeviceTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryTest


Test, który uruchamia plik binarny rdzy na danym urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RustBinaryTest ()

Metody publiczne

ITestDevice getDevice ()

Przetestuj urządzenie.

String getTestModule ()
void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setDevice ( ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

void setModuleName (String name)

Konstruktory publiczne

RustBinaryTest

public RustBinaryTest ()

Metody publiczne

pobierzUrządzenie

public ITestDevice getDevice ()

Przetestuj urządzenie.

Zwroty
ITestDevice ITestDevice

pobierz moduł testowy

public String getTestModule ()

Zwroty
String

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametry
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

ustaw urządzenie

public void setDevice (ITestDevice device)

Wstrzyknij testowane urządzenie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice do użycia

ustawNazwaModułu

public void setModuleName (String name)

Parametry
name String