Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

RustTestBase.EnvPair

protected class RustTestBase.EnvPair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.EnvPair


Streszczenie

Pola

public String key

public String val

Konstruktorzy publiczni

EnvPair (String key, String val)

Pola

klucz

public String key

wartość

public String val

Konstruktorzy publiczni

EnvPair

public EnvPair (String key, 
                String val)

Parametry
key String

val String