Rozwiąż częściowe pobieranie

public class ResolvePartialDownload
extends Object implements IRemoteFeature , ITestInformationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.ResolvePartialDownload


Rozwiąż żądanie częściowego pobrania.

Streszczenie

Pola

public static final String DESTINATION_DIR

public static final String EXCLUDE_FILTERS

public static final String INCLUDE_FILTERS

public static final String REMOTE_PATHS

public static final String RESOLVE_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_NAME

Konstruktory publiczne

ResolvePartialDownload ()

Chronieni konstruktorzy

ResolvePartialDownload ( DynamicRemoteFileResolver resolver)

Metody publiczne

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse na podstawie żądania.

String getName ()

Nazwa funkcji.

TestInformation getTestInformation ()
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Pola

DESTINATION_DIR

public static final String DESTINATION_DIR

WYKLUCZ_FILTRY

public static final String EXCLUDE_FILTERS

INCLUDE_FILTERS

public static final String INCLUDE_FILTERS

REMOTE_PATHS

public static final String REMOTE_PATHS

RESOLVE_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_NAME

public static final String RESOLVE_PARTIAL_DOWNLOAD_FEATURE_NAME

Konstruktory publiczne

Rozwiąż częściowe pobieranie

public ResolvePartialDownload ()

Chronieni konstruktorzy

Rozwiąż częściowe pobieranie

protected ResolvePartialDownload (DynamicRemoteFileResolver resolver)

Parametry
resolver DynamicRemoteFileResolver

Metody publiczne

wykonać

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Zwraca FeatureResponse na podstawie żądania.

Parametry
request FeatureRequest

Zwroty
FeatureResponse

pobierzNazwę

public String getName ()

Nazwa funkcji. Musi pasować do FeatureRequest#getName() .

Zwroty
String

pobierz informacje testowe

public TestInformation getTestInformation ()

Zwroty
TestInformation

ustaw informacje testowe

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation