Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ArchModuleController

public class ArchModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.ArchModuleController


Kontroler modułu, aby nie uruchamiał testów, gdy nie pasuje do żadnej z podanych architektur.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ArchModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

ArchModuleController

public ArchModuleController ()

Metody publiczne

powinienUruchom

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.