Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kontroler modułu samochodowego

public class CarModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.CarModuleController


Kontroler ten zapobiega wykonywaniu przypadków testowych na urządzeniach innych niż motoryzacyjne.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CarModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu samochodowego

public CarModuleController ()

Metody publiczne

powinienUruchom

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.