MainlineTestModuleController

public class MainlineTestModuleController
extends BaseModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MainlineTestModuleController


Klasa bazowa kontrolera modułów do uruchamiania testów w oparciu o wstępnie załadowane moduły główne na testowanym urządzeniu.

Streszczenie

Pola

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Konstruktorzy publiczni

MainlineTestModuleController ()

Metody publiczne

void enableModuleController (boolean enabled)
IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Pola

GO_APEX_PREFIX

protected static final String GO_APEX_PREFIX

Konstruktorzy publiczni

MainlineTestModuleController

public MainlineTestModuleController ()

Metody publiczne

włącz moduł kontrolera

public void enableModuleController (boolean enabled)

Parametry
enabled boolean

powinien biegać

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.