MinSdkModuleController

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Klasa bazowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów na wersjach poniżej określonego numeru wersji zestawu SDK.

Streszczenie

Chronieni konstruktorzy

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Chronieni konstruktorzy

MinSdkModuleController

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Parametry
minSdkVersion int : Minimalna wersja zestawu SDK, na której będą uruchamiane testy.

Metody publiczne

powinienRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuty
DeviceNotAvailableException