จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Sdk28ModuleController

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


ตัวควบคุมโมดูลเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ใช้ SDK 28 (Android 9) ขึ้นไปหรือไม่ วิธีนี้ใช้เพื่อแก้ปัญหา b/78780430 ซึ่งในอุปกรณ์ Android 8.1 armeabi-v7a เครื่องมือวัดจะขัดข้องเนื่องจากแพ็คเกจเป้าหมายถูกเลือกไว้ล่วงหน้าสำหรับ arm64 เท่านั้น

ใช้โดยเพิ่มบรรทัดนี้ใน AndroidTest.xml ของคุณ:

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

Sdk28ModuleController ()

ผู้สร้างสาธารณะ

Sdk28ModuleController

public Sdk28ModuleController ()