kontroler modułu Sdk28

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
  com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
    com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


Kontroler modułu sprawdzający, czy urządzenie korzysta z pakietu SDK 28 (Android 9) lub nowszego. Jest to konieczne, aby obejść problem b/78780430, gdzie na urządzeniach z Androidem 8.1 Armeabi-v7a instrumentacja ulegnie awarii, ponieważ pakiet docelowy został wstępnie zatwierdzony dla tylko arm64.

Użyj tego wiersza, dodając ten wiersz do pliku AndroidTest.xml:

<object type="module_controller"
 class="com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController" />

Podsumowanie

Konstruktory publiczne

Sdk28ModuleController()

Konstruktory publiczne

kontroler modułu Sdk28

public Sdk28ModuleController ()