จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Sdk30ModuleController

public class Sdk30ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk30ModuleController


เรียกใช้การทดสอบเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ที่ทดสอบเป็น SDK เวอร์ชัน 30 ขึ้นไป

ใช้โดยเพิ่มบรรทัดนี้ใน AndroidTest.xml ของคุณ:

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

Sdk30ModuleController ()

ผู้สร้างสาธารณะ

Sdk30ModuleController

public Sdk30ModuleController ()