Kontroler modułu Sdk31

public class Sdk31ModuleController
extends MinSdkModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk31ModuleController


Przeprowadzaj testy tylko wtedy, gdy testowane urządzenie ma pakiet SDK w wersji 31 ​​lub nowszej.

Użyj, dodając tę ​​linię do pliku AndroidTest.xml:

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

Sdk31ModuleController ()

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu Sdk31

public Sdk31ModuleController ()