จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Sdk33ModuleController

public class Sdk33ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
. com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk33ModuleController


เรียกใช้การทดสอบเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ที่ทดสอบเป็น SDK เวอร์ชัน 33 ขึ้นไป

ใช้โดยเพิ่มบรรทัดนี้ใน AndroidTest.xml ของคุณ:

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

Sdk33ModuleController ()

ผู้สร้างสาธารณะ

Sdk33ModuleController

public Sdk33ModuleController ()