จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

มือจับพับได้

public class FoldableHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.FoldableHandler


ตัวจัดการแบบพับได้ทั่วไปที่สามารถใช้พารามิเตอร์แบบพับได้เพื่อสร้างโมดูลเฉพาะทาง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

FoldableHandler (String stateName, long identifier)

วิธีการสาธารณะ

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

เพิ่มไปยัง IConfiguration ด้วยความต้องการเฉพาะพารามิเตอร์

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

นำไปใช้กับโมดูล IConfiguration การตั้งค่าโมดูลเฉพาะพารามิเตอร์

String getParameterIdentifier ()

ส่งกลับชื่อโมดูลพารามิเตอร์จะถูกระบุเป็น

ผู้สร้างสาธารณะ

มือจับพับได้

public FoldableHandler (String stateName, 
                long identifier)

พารามิเตอร์
stateName String

identifier long

วิธีการสาธารณะ

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

เพิ่มไปยัง IConfiguration ด้วยความต้องการเฉพาะพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น แทรกหรือลบผู้จัดเตรียมเป้าหมายออกจากการกำหนดค่า

พารามิเตอร์
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration ของโมดูล

สมัครSetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

นำไปใช้กับโมดูล IConfiguration การตั้งค่าโมดูลเฉพาะพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น นี่อาจเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้เตรียมตัวหรือการทดสอบ

พารามิเตอร์
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

ส่งกลับชื่อโมดูลพารามิเตอร์จะถูกระบุเป็น

คืนสินค้า
String