จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

NotMultiAbiHandler

public final class NotMultiAbiHandler
extends NegativeHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NotMultiAbiHandler


ตัวจัดการพิเศษที่แจ้ง SuiteModuleLoader ว่า abi สำรองไม่ควรสร้างโมดูล

สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

NotMultiAbiHandler ()

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

NotMultiAbiHandler

public NotMultiAbiHandler ()